GMAT harjutused

Sulle on oluline teada mida GMAT test endast kujutab ja kuidas see töötab.

GMAT harjutamise ® eksam võib olla otsustava tähtsusega hea tulemuse saamiseks. Siit saad tasuta GMAT ettevalmistustarkvara! Targem viis alustada GMAT eksamiks valmistumist on tasuta GMAT ettevalmistustarkvara allalaadimine.

GMAT eksamile registreerimine

GMAT eksamile registreerimiseks on vaja leida GMAT testikeskus ning valida sobiv kuupäev. Sul on võimalus registeeruda kuni 6 kuud enne GMAT testi kuupäeva ning minimaalselt 21 päeva enne taotluse esitamise tähtaega. Registreerumine GMAT eksamile on võimalik internetis või telefoni teel. Toome teieni erinevad registreerimise võimalusi.

GMAT testitulemused

Sinu GMAT testi tulemused koosnevad viiest erinevast punktisummast: Analüütilise kirjutamise ülesanne, Integreeritud Arutlus, Kvantitatiivne, Verbaalne ja Kokkuvõtlik. GMAT eksami kokkuvõtlik punktisumma on vahemikus 200-800 ning põhineb Kvantitatiivse ning Verbaalse sektsiooni tulemustel. Kaks kolmandikku testi sooritajadest saavad tavaliselt punktisummaks 400 kuni 600.

GMAT - Graduate Management Admission Test 2019

Seda peetakse parimaks testiks sest et see annab selgeid tulemusi. The Graduate Management Admission Test® (GMAT®) on olnud maailma juhtivate ärimeeste tee parimatesse ärikoolidesse üle maailma üle 50 aasta. GMAT® eksam on arvuti-põhine ülesannete kogu, mis on spetsiaalselt ülesehitatud selleks et mõõta akadeemilisi oskusi, mis on tähtsad juhtimise magistriõppeks. Üle viiekümne aasta uuringuid on näitanud, et GMAT tulemused näitavad hästi, kui suur on kandidaadi võimalik akadeemiline edu esimese õpinguaasta jooksul.


GMAT mõõdab mitte niivõrd faktide tundmist, kuivõrd kõrgetasemelist arutlemisoskust ja ei nõua ärinduse ning juhtimise tundmist. GMAT tulemusi kasutavad ärikoolid üle kogu maailma sissesaamistingimusena oma õppeprogrammidesse, nagu näiteks MBA, juhtimise magister ja rahanduse magister.

Tänapäevaval kasutavad rohkem kui 5,700 õppeprogrammi üle maailma GMAT eksamit objektiivse viisina tulevaste tudengite akadeemilise potensiaali võrdlemiseks - ükskõik milline on nende haridus, kodakondsus, vanus või sugu.

Soorita eksam kui oled parimas vormis ning vali ise testimise aeg. GMAT eksami tulemused kehtivad viis aastat, nii et sul on võimalus valida, kas alustada magistriõpinguid kohe peale bakalaureuse kraadi omandamist või hiljem. Kui sul on lähima viie aasta jooksul plaanis astuda ärikooli, siis on soovitatav sooritada GMAT nii varakult kui võimalik - siis, kui oled veel ülikoolis või koheselt peale lõpetamist, nii et testide sooritamise harjumus on veel käe sees.

Testimine on võimalik üle kogu maailma rohkem kui 110 testikeskuses, aastaringselt.
Leia sulle lähim GMAT testikeskus ning registreeru GMAT eksamile täna!


Millised on GMAT testi põhilised osad ning mida nad mõõdavad?

GMAT eksamil on neli põhilist osa, mis testivad nelja erinevat arutlusoskust: Kvantitatiivne, Verbaalne, Integreeritud arutlus ning Analüütiline kirjutamine. Testi kogupikkus on kolm ja pool tundi, kuid peaksid kokkuvõttes testitegemise ajaks planeerima neli tundi, arvestades ka pause. Testi osad on sellises järjestuses:

1. Analüütilise kirjutamise ülesanne: see koosneb 30-minutilisest esseest, Argumendi Analüüsist. Sulle pakutakse üks argument ning sinu ülesandeks on selle argumendi taga olevat mõtlemist analüüsida ning kriitiliselt arutleda. Argumendi teemaks võib olla mingisugune üldine teema ärimaailmast või hoopiski muu ala. Essee teema põhjalik tundmine pole vajalik, kuna selle ülesandega mõõdetakse vaid sinu oskust analüütiliselt kirjutada. Selle ülesande puhul ei paluta sul oma isiklikku arvamust avaldada.

2. Integreeritud arutluse osa: Näita ülikoolidele ja tööandjatele oskusi mis tõesti loevad GMAT eksami unikaalse Integreeritud arutluse osa abil. Selles 30-minutilises osas on 12 küsimust mis on loodud selleks, et mõõta sinu oskust hinnata andmeid mis on erinevates formaatides ning tulevad erinevatest allikatest. Oskuste seas, mida siin mõõdetakse on näiteks: informatsiooni organiseerimine et näha seoseid mis lahendavad omavahel seotud probleeme, informatsiooni kombineerimine keeruliste probleemide lahendamiseks ning graafika, teksti ja numbritena pakutud informatsiooni süntees. Selles osas mõõdetavad oskused on ülimalt tähtsad juhtimise haridusteel ning andmerikkas keskkonnas, kus me kõik elame.

3. Kvantitatiivne osa: See 75-minutiline osa koosneb 37 küsimusest mis mõõdavad sinu oskust lahendada kvantitatiivseid probleeme, kvantitatiivselt arutleda ning interpreteerida graafilisi andmeid. Selles sektsioonis on omavahel segamini kahte tüüpi küsimused – Probleemi lahendus ning Andmete piisavus. Mõlemat tüüpi küsimused nõuavad aritmeetika ning elementaarse algebra oskust ja ka üldtuntud geomeetria mõistete tundmist. Selles osas mõõdetakse arutlemisoskust ning aluseks olevaid matemaatika oskusi.

4. Verbaalne osa: Selles 75-minutilises osas on 41 küsimust mis mõõdavad sinu oskust lugeda ning arusaada kirjalikust materjalist, arutleda argumentide üle ning neile hinnangut anda ning ka kirjaliku materjali parandamist, nii et see vastaks standartse inglise kirjakeele reeglitele. Lugemisoskus, Lausete parandamine ning Kriitiline arutlemine on selles osas omavahel läbisegi.

 

Kuidas töötab arvutile adapteeritud GMAT formaat?

Kvantitatiivne ning Verbaalne osa GMAT testist on valikvastusega küsimustest koosnevad ning neid sooritatakse arvutile adapteeritud formaadis, mis on sobitatud eksaminandi tasemele. Tavapäraselt on nii, et mida rohkematele küsimustele sa vastad õigesti, seda keerulisemaks test muutub. Kui sa vastad küsimusele valesti kogemata või vastad õigesti valides vastuse suvaliselt, viivad järgnevad küsimused su tagasi probleemide juurde, mis on sinu jaoks sobiva raskuseastmega. Arvutile adapteeritud formaadi olemasolu tähendab seda, et sa ei kuluta liiga palju aega küsimustele mis on sinu jaoks liiga keerulised või liiga lihtsad. Sellise testi täpsus on parem kui kindlate küsimustega testil ning see hoiab ka aega kokku.

Tähelepanu: Kuna arvuti kontrollib iga vastust enne järgmise juurde suundumist, ei saa sa küsimusi vahele jätta, muuta või pöörduda nende juurde tagasi.