TOEFL > TOEFL tulemus

TOEFL tulemus 2017/2018


TOEFL iBT internetipõhise testi tulemus


TOEFL iBT-d hinnatakse punktiskaalal, mis ulatub 0st 120ni. Sul on võimalik saada kuni 30 punkti järgmistes neljas testi osades: kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine. Sinu lõplik tulemus on nende nelja testiosa summa.

Et saada ametlik testitulemus, pead sa vastama vähemalt ühele küsimusele lugemise ja kuulamise osas, läbi tegema vähemalt ühe rääkimise ülesande ja kirjutama vähemalt ühe essee.TOEFL PBT paberipõhise testi tulemus


Lõplik TOEFL PBT tulemus võib olla vahemikus 310 kuni 677 punkti. See põhineb järgmise kolme alaosa punktisummal: lugemine (31-67), kuulamine (31-68) ja struktuur(31-68). Kirjutamise punktisumma ei ole lõplikku tulemusse sisse arvestatud. Seda hinnatakse eraldi (0-6 punkti) ja nimetatakse Test of Written English (TWE).

See punktisumma, mida on võimalik saada lugemise, kuulamise ja struktuuri osades, ei ole ainult õigete vastuste protsent. Hindamisel võetakse arvesse ka küsimuste raskusastet ja seetõttu hindab kohandutud punktisumma sinu inglise keele oskust täpsemalt.

 

Kuidas ma oma TOEFL testitulemuse kätte saan?

Su TOEFL testi tulemus pannakse internetis üles kaks nädalat peale testi toimumist. Samuti saadetakse su TOEFL testi tulemus sulle kaks nädalat peale testi toimumist. Kaks nädalat peale testi toimumist saadedakse sinu tulemus ka nendesse ülikoolidesse või asutustesse, mille sa märkisid TOEFL testile registreerudes. Sul on võimalik tellida juurde punktiaruanne (score report) peale seda, kui tulemused on internetis avaldatud. Aruande saatmine võtab USAs aega 7-10 päeva ja väljaspool USAd rohkem kui neli nädalat. Seetõttu peaksid sa TOEFL testi tegema vähemalt kaks kuni kolm kuud enne oma varaseimat sisseastumisavalduse esitamise kuupäeva. TOEFL testi tulemus kehtib kaks aastat ja sa võid TOEFL testi teha nii palju kordi, kui sa soovid.

 

Aktsepteeritud TOEFL testi tulemus

TOEFL testis ei ole edukalt läbimise või läbikukkumise kriteeriumeid: kõrgharidust andvad asutused kehtestavad ise nõutavad TOEFL testi tulemuste piirmäärad. Madalaim nõutav TOEFL iBT testi tulemus võib kõikuda 61 punktist (näiteks Bowling Green State University) kuni 109 punktini (näiteks Columbia ja Harvard). TOEFL iBT testi nõutavate tulemuste analüüs on näidanud, et esimese astme üliõpilastelt (undergraduate) võidakse nõuda TOEFL iBT testi 74.2 punktist tulemust ja 82.6 punktist tulemust võitakse nõuda magistritaseme üliõpilastelt (graduate).

Mis puutub TOEFL PBT testi, siis võib kõrgeim nõutav punktisumma olla umbkaudu 630 punkti ja madalaim 450.

Click Here!